Skriv ut med undersider

Nytt regjeringskvartal

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å planlegge det framtidige regjeringskvartalet.

Utviklingsfasen med reguleringsplan, rom- og funksjonsprogram og plan- og designkonkurranse er gjennomført og ble avsluttet i 2017. Med Team Urbis og løsningsforslaget Adapt som vinner av plan- og designkonkurransen, gikk Prosjekt nytt regjeringskvartal inn i en ny fase: skisseprosjektet. Nå skal Adapt utvikles, forbedres og konkretiseres.

Skisseprosjektet skal leveres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i løpet av 2018.

Etter arbeid med skisseprosjekt, og deretter forprosjekt, blir det trolig i 2019 stortingsbehandling om byggestart og kostnadsramme. Dette kan gi byggestart i 2020.

I følge foreløpig tidsplan skal dette omfattende byggeprosjektet stå ferdig i 2028.

Prosjektet fram til nå

Umiddelbart etter 22. juli 2011 startet Statsbygg arbeidet med å rydde, sikre og sanere regjeringskvartalet og å skaffe alle berørte departementer midlertidige lokaler.

I mai 2014 vedtok regjeringen hovedkonseptet for framtidig regjeringskvartal: Konsept øst. Beslutningen angir overordnede rammer og målsettinger for det nye regjeringskvartalet. Som:

  • Kvartalet skal bygges mellom Akersgata og Møllergata
  • Kvartalet skal huse alle departementene med unntak av Forsvarsdepartementet
  • S-blokken, Y-blokken og R4 skal rives.

Statsbygg har revet S-blokken og jobber med grunnarbeider og tilrettelegging på S-tomta. Y-blokken og R4 rives i 2019-2020.

Statsbygg ferdigstilte i juni 2016 forslaget til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal. Planen ble vedtatt februar 2017.

I mars 2017 fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbyggs forslag til rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal.

I juni 2016 lyste Statsbygg ut en begrenset, tverrfaglig plan- og designkonkurranse for den videre utviklingen av Regjeringskvartalet. Sju grupperinger ble plukket ut og leverte inn sine løsningsforslag i mai 2017. En jury kåret to vinnere. Etter forhandlinger ble det besluttet å gå videre med Team Urbis som stod bak løsningsforslaget Adapt.

I november 2017 underskrev Statsbygg og Team Urbis prosjekteringskontrakten. Det innebar at det er Adapt som legges til grunn for den videre utviklingen av nytt regjeringskvartal, og at Team Urbis sine arkitekter, ingeniører og andre rådgivere vil bistå Statsbygg med dette arbeidet.

Statsminister Erna Solberg sa i september 2018 at det nye regjeringskvartalet blir åpent, trygt og grønt og skal ha en nedjustert og trinnvis utbygging. Regjeringens tidligere beslutninger ligger fast.

Byggeprosjekt. Pågående
Regjeringsbygg

Regjeringskvartalet

0180 OSLO

Fakta

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Byggherre: Statsbygg
Prosjekteringsgruppe: Team Urbis
Brutto bygningsareal: Ikke avklart. Ca. 90.000 kvm nybygg over bakkeplan i konkurranseforslaget Adapt. I tillegg kommer rehabilitering av eksisterende bygg.
Foreløpig tidsplan:
2018-2019 Skisse- og forprosjekt
2018-2019 Grunnarbeider/tilrettelegging S-tomta
2019-2020 Riving av R4 og Y-blokken
2020-2028 Detaljprosjektering og bygging
2024-2028 Innflytting (etter hvert som enkeltbygg blir ferdig)
Status: Skisseprosjekt
Kostnadsramme: Ikke fastsatt
Prosjektnummer: 1004901 Totalprosjektet

Les mer på KMDs nettsider

Knut Jørgensen
Prosjektdirektør
Mob. 90086050
Send e-post
Pål Weiby
Kommunikasjonsleder
Mob. 92233395
Send e-post

Utvalgte nyheter:

×