Forprosjekt

Publisert 13.02.2019

Statsbygg er i forprosjektetfasen i utviklingen av nytt regjeringskvartal.

Skisseprosjekt ble levert i desember 2018, og planene skal videreutvikles og konkretiseres i et forprosjekt. Det er forprosjekt, sammen med den eksterne kvalitetssikringsrapporten, som er grunnlaget for behandling i Stortinget om byggestart og kostnadsramme. Det er forventet stortingsbehandling i slutten av 2020, og det planlegges for byggestart i 2021.

Siden ferdigstillelse av skisseprosjektet har tre viktig beslutninger som påvirker forprosjektet, bli tatt:

• Statsministerens kontor flyttes fra H-blokken til D-blokken
• H-blokken skal bli like høy som da den var ny i 1958 (to etasjer rives og fire nye bygges ikke)
• 22. julisenteret skal ha en større andel av 1. etasje av H-blokken enn tidligere

Det nye regjeringskvartalet vil gi:

  • Gode arbeidsplasser
  • Tre distinkte bygninger
  • En grønn og attraktiv regjeringspark
  • Byrom som gir byliv
  • En etterlengtet byreparasjon

Regjeringskvartalet skal utvikles som et verdig, varig, vakkert og vennlig sted.

Gode arbeidsplasser

Det nye regjeringskvartalet skal bli en velfungerende og attraktiv arbeidsplass som rommer inkluderende og ulike kontorplasser. Det skal være et godt og effektivt departementsfellesskap der sikkerhet er ivaretatt i et langtidsperspektiv. Aktivitetsbaserte arbeidsplasser gir optimal fleksibilitet og samhandling for departementene. I et aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept vil de ansatte kunne jobbe der det passer ut fra den aktuelle oppgaven - det være seg i små møterom, multirom, prosjektrom eller ved en mer vanlig arbeidsplass.

Tre distinkte bygninger

Både G-blokken (1906) og H-blokken (1958) er tidstypiske bygninger med tydelig karakter og som fortsatt vil være en del av det fremtidige regjeringskvartalet. Sammen med den nye A-blokken (2025) blir det tre distinkte bygninger. A-blokken er beskåret for å gi siktlinjer inn i parken, gode sol – og vindforhold, samt en særegen profil. En av regjeringskvartalets to hovedinnganger ligger i A-blokken, tilknyttet et flott og høyreist atrium.

Regjeringsparken

Parken vil få en åpen og lys karakter og vil bli et viktig nytt grønt element i bydelen Den får en sentral rolle i balansen mellom det representative og dagliglivet til byens innbyggere. Det nye regjeringskvartalet blir bilfritt, og «asfaltjungel» erstattes av alléer og parkområder. Luftkvaliteten bedres.

Byrom gir byliv

Regjeringskvartalet skal bidra til et godt bymiljø. Det skal føles som en naturlig forlengelse av byen og utformes for å være innbydende og gi trivsel for byens befolkning. Terrengforskjellen i området benyttes til å skape ulike oppholdssoner til ulike formål. Det blir kafe i parken, i Møllergata skal det være publikumsrettet virksomhet og det legges opp til samarbeid om byliv med kvartalets naboer.

Byreparasjon

I dag er området rundt regjeringskvartalet preget av en usammenhengende utbygging hvor det er tatt lite hensyn til byens brukere, topografi og bevegelsesmønstre. Det nye regjeringskvartalet kan ses på som en form for byreparasjon, hvor man syr sammen regjeringskvartalet med resten av byen. Akersryggen reetableres, tverrforbindelsene blir flere og bedre og hvor historiske bygninger får en ny og verdig innramming.

Hvor skal departementene være?

I det nye regjeringskvartalet er det besluttet at følgende departementene skal være i følgende regjeringsbygninger:

Statsministerens kontor: D-blokken (besluttet januar 2020)
Utenriksdepartementet: D-blokken (juni 2018)
Finansdepartementet: G-blokken (juni 2018)
Justisdepartementet: H-blokken (juni 2018)

Øvrig departement er ikke innplassert per nå.

Kontakt

Knut Jørgensen
Prosjektdirektør
Mob. 90086050
Send e-post
Pål Weiby
Kommunikasjonsleder
Mob. 92233395
Send e-post
×