Illustrasjoner

Illustrasjoner av det nye regjeringskvartalet. Kan brukes av pressen - husk kreditering.  

×