Nabomeldinger

Her ser du jevnlige oppdateringer om  driftsmeldinger, praktisk bruk og fremkommelighet i Regjeringskvartalet gjennom rive- og byggeperioden. 

16. august 2019: Riveentreprenør Veidekke har av bydelsoverlegen fått innvilget dispensasjon fra støyforskriftene ifm rivearbeidene. Dette er en generell dispensasjon og betyr ikke at det vil være sterkt støyende arbeider hele dagen i hele riveperioden. Vi vil informere om støyende arbeider så godt det lar seg gjør i forkant. Mandag 19. august planlegger entreprenør pigging av betong på taket av R4 – nordre del, dette arbeidet vil pågå utover i uka.

20. mai 2019: Arbeidene med bergsikring mot Møllergata fortsetter og da med boring av forankringsstag i grunnen under bygg i Møllergata 11,13 og 13b. Forvetnet varighet: ca 1 måned,  

14. mai 2019: Arbeidene med bergsikring mot Møllergata starter opp tirsdag 14. mai med kjerneboring og betongsaging i kjelleren på R4. Dette kan gi en støy som de nærmeste naboene i Møllergata trolig vil kunne høre.

3. mai 2019: Statens vegvesen utfører grunnundersøkelser i Hammersborgtunnelen fra fredag 3. mai kl. 20.00 og en uke fremover. Arbeidet foregår dag, kveld og natt, og det varsles om støyende arbeider. Alt arbeidet vil foregå inne i Hammersborgtunnelen, og det vil gjøre at støy til omgivelsene er noe begrenset. (Statens vegvesen, Synne Aasrum Midtgarden, prosjekteringsleder, tlf. 92 49 89 42)

2. april 2019: Gang- og sykkelveien under Høyblokken og gjennom Eva Kolstads gate er stengt de neste årene grunnet riving og bygging. 

×