Prosjekteringsgruppen

Dette er prosjekteringsgruppen for nytt regjeringskvartal.

Team Urbis:

• Nordic - office of architecture
• Cowi
• Rambøll
• Ingeniør Per Rasmussen
• Aas-Jakobsen
• Asplan Viak
• Bjørbekk & Lindheim
• SLA

Statsbygg er byggherre.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er oppdragsgiver.

×