Riving av R4

Rivingen av R4 startet i april 2019.

I mai 2014 valgte regjeringen hovedkonsept for det fremtidige regjeringskvartalet, og i det lå det at de skadde bygningene S-blokken Y-blokken og R4 skulle rives. S-blokken ble revet i 2014/2015. I riving av R4 ligger også rivingen av tvillingbygget Møllergata 17.

Stort bygg

Regjeringsbygg 4 (R4) ble oppført mellom 1985 og 1988. Det er stort bygg med ni etasjer, to kjelleretasjer og helikopterdekk på taket. Det utgjør 25.700 kvadratmeter, inkludert Møllergata 17s areal som var en integrert del av R4.

R4 ble hardt skadet under bombeeksplosjonen 22. juli 2011. I ettertid er all innredning og tekniske installasjoner fjernet i kontoretasjene, og bygningen er sikret med tildekking av åpninger i fasaden. Hele bygningen skal rives ned til grunnen under terrengnivå i Møllergata.

  1. juli 2018 ga Oslo Kommune ved Plan og bygningsetaten rammetillatelse for riving av R4. Arbeidet med å rive R4 startet april 2019 og vil ventelig bli avsluttet sommeren/høsten 2020

Riveentreprenør

Rivearbeidene gjennomføres som totalentreprise. Som en del av riveentreprisen inngår også sikring av byggegrop etter at byggene er revet samt sikring av tilliggende bebyggelse. I den forbindelse kan det nevnes at det er avdekket svært dårlig fjell med oppsmuldret alunskifer på enkelte partier. Dette medfører at det stedvis vil være et omfattende sikringsarbeid som må gjennomføres før byggene rives.

Arbeidet med kontrahering av riveentreprenør startet i juli 2018 med prekvalifisering. Fire entreprenører ble etter dette invitert til å gi tilbud. Statsbygg tildelte i desember 2018 rivekontrakten til Veidekke

Gjenbruk

Statsbygg har ambisiøse miljømål og har fokus på å ned klimagassutslippene. Det gjelder også i Prosjekt nytt regjeringskvartal. Ombruk og sirkulærøkonomi er viktig, og Statsbygg ser det som udelt positivt at gamle bygningsdeler og materialer får ny bruk, etter rivingen av R4. Det er med stolthet at vi ser at hulldekker fra R4 får nytt liv. Hulldekker er de betongelementene som ligger i hver etasje. Disse betongelementene har blitt brukt av Entra på et nybygg på Tulinlokka og vil bli brukt av Omsorgsbygg i den nye Oslo Storbylegevakt. Det er for første gang brukes betongelementer på nytt i et annet bygg. For å få til dette har mange gode krefter godt sammen som; Statsbygg, Veidekke, Enova, Contiga, NTNU, Kontrollrådet, Skanska, Omsorgsbygg, Entra og OBOS.

Kontakt

Anne Braaten
Prosjektleder
Mob. 97159028
Send e-post
Pål Weiby
Kommunikasjonsleder
Mob. 92233395
Send e-post
×