Riving av R4

Rivingen av R4 startet i april 2019.

I mai 2014 valgte regjeringen hovedkonsept for det fremtidige regjeringskvartalet, og i det lå det at de skadde bygningene S-blokken Y-blokken og R4 skulle rives.S-blokken ble revet i 2014/2015. R4 skal rives i 2019, og når rivearbeidet med R4 er ferdigstilt, starter riving av Y-blokken. I riving av R4 ligger også rivingen av tvillingbygget Møllergata 17.

Stort bygg

Regjeringsbygg 4  (R4) ble oppført mellom 1985 og 1988. Det er stort bygg med ni etasjer, to kjelleretasjer og helikopterdekk på taket. Det utgjør 25.700 kvadratmeter, inkludert Møllergata 17s areal som var en integrert del av R4.

R4 ble sterkt skadet under bombeeksplosjonen 22. juli 2011. I ettertid er all innredning og tekniske installasjoner fjernet i kontoretasjene, og bygningen er sikret med tildekking av åpninger i fasaden. Hele bygningen skal rives ned til grunnen under terrengnivå i Møllergata.

21. juli 2018 ga Oslo Kommune ved Plan og bygningsetaten rammetillatelse for riving av R4. Arbeidet med å rive R4 startet april 2019.

Riveentreprenør

Rivearbeidene vil være  ferdig i løpet av  2019. Den «tyngste» delen av rivejobben herunder det som potensielt skaper mest støy, støv og anleggstrafikk skje høsten 2019. 

Rivearbeidene skal gjennomføres som totalentreprise. Som en del av riveentreprisen inngår også sikring av byggegrop etter at byggene er revet samt sikring av tilliggende bebyggelse. I den forbindelse kan det nevnes at det er avdekket svært dårlig fjell med oppsmuldret alunskifer på enkelte partier. Dette medfører at det stedvis vil være et omfattende sikringsarbeid som må gjennomføres før byggene rives.

Arbeidet med kontrahering av riveentreprenør startet i juli 2018 med prekvalifisering. Fire entreprenører ble etter dette invitert til å gi tilbud. Statsbygg tildelte i desember 2018 rivekontrakten til Veidekke

Riving av Y-blokken

5. juli 2018 ga Oslo Kommune ved Plan og bygningsetaten rammetillatelse for riving av Y-blokken. 

Før Y-blokken rives, skal de integrerte kunstverkene «Fiskerne» og «Måken», løsgjøres, sikres og lagres på området. «Fiskerne» og «Måken» skal være en del av det nye regjeringskvartalet og skal integreres i de nye bygningene.

I kontrakten med riveentreprenør for R4 lå det en opsjon for rivearbeidet for Y-blokken. Den er nå utløst. Veidekke skal være riveentreprenør for Y-blokken

×