Arbeidet på S-tomta

På tomta etter S-blokken skal Statsbygg, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, etablere et råbygg under bakken for teknisk infrastruktur. Dette er de første fysiske arbeidene for et nytt regjeringskvartal.

Første del: Riving av S-blokka

Oppstart: oktober 2014
Ferdig: februar 2015

S-blokka, som fikk omfattende skader 22. juli 2011, var det første bygget i Regjeringskvartalet som ble revet etter terrorangrepet. Også Grubbegatas bru over Hospitalsgata, hele Einar Gerhardsens plass og all løsmasse ned til fjell ble fjernet.

S-blokka stod ferdig i 1978, hadde åtte etasjer over og to under bakken, totalt 17.000 kvadratmeter.

Andre del: Grunnarbeider på S-tomta

Oppstart: mars 2015
Ferdig: juli 2016

Hullet etter S-blokka er blitt gjort enda større: ned ytterligere 20 meter, og 100.000 m3 bergmasser er sprengt bort og kjørt vekk. Dette er grunnarbeider for et kommende nytt regjeringskvartal.

Omfang

  • Utsprengning og utkjøring av ca 100.000 m3 bergmasser
  • Deponering av alunskifer på Langøya via lektertransport
  • Deponering av annen skifer på annet godkjent deponi.
  • Bygging av en nedkjøringsrampe fra Hospitalsgata
  • Sikring av alle fjellskjæringer, maks høyde 15-20 meter
  • Vanntetting av skjæringer med membran
  • Påføring av sprøytebetong for beskyttelse og isolasjon
  • Montering av telt over hele byggegropa, ca 60x75 meter)

Tredje del: Kjellerkonstruksjon i betong

Oppstart: august 2016
Ferdig: juli 2019

×