Bygging

Publisert 25.03.2020

Byggestart for det nye regjeringskvartalet er forventet i 2021. Det forutsetter en godkjenning av prosjektet i Stortingsbehandlingen som trolig finner sted høsten 2020.

Med tanke på bakteppet, at det ligger midt i Oslo, og at det bygges for regjering og departement, er Prosjekt nytt regjeringskvartal et stort, viktig og helt spesielt prosjekt. Sikkerhet spiller naturlig nok en stor rolle, men statsministeren har også vektlagt åpenhet som en føring.

I følge foreløpig tidsplan skal det omfattende byggeprosjektet stå ferdig i 2029. Byggetrinn 1 er planlagt klart i 2025.

Byggeprosjektet deles i tre byggetrinn:

• Trinn 1: Bygging av A- og D-blokken, kjeller, Ring 1 og perimetersikring, samt rehabilitering av H-blokken og Møllergata 19
• Trinn 2: Bygging av C-blokken
• Trinn 3: Bygging av B- og E-blokken, samt rehabilitering av G-blokken

Statsbygg har besluttet å gjennomføre byggetrinn 1 med samspillsentrepriser der vederlagsmodellen er målpris med insentiver. Det er en, geografisk/bygningsmessig inndeling av kontraktene samt noen tverrgående systemanskaffelser. Samspillsentrepriser innebærer at entreprenøren kontraheres før prosjektet er ferdig utviklet, at prosjektet gjennomføres med en felles organisasjon hvor byggherren, entreprenøren, ledende rådgivere og underleverandører er integrert og at partene har felles ansvar for utvikling, prosjektering, planlegging og bygging. (Se Aktører)

Hovedentreprisen i første byggetrinn

Kjeller

o Sammenhengende kjelleretasjer over mesteparten av kvartalet
o Forventet oppstart: Vinter 2021.
o «Forberedende arbeider» som er en del av kjelleren og en tilpassing til det eksisterende anlegget, vil starte sommer 2020.

Høyblokken

o Rive to etasjer, rehabilitere 15 etasjer og bygge lokaler for 22. julisenteret
o Forventet oppstart: Vinter 2021.

D-blokken

o Nybygg over 10 etasjer
o Forventet oppstart: Sommer 2021.

A-blokken

o Nybygg over 11 etasjer
o Forventet oppstart: Sommer 2022

Ring 1-tunnelen

o Senke tunnelen ved Hammersborg til et lavere nivå
o Utføres av Statens vegvesen

Størrelser


• Bruttoareal Nybygg (lysearealer): 80.000 m2
• Bruttoareal Nybygg (kjeller): 40.000 m2
• Bruttoareal Rehabilitering: 40.000 m2
• Belegg på gater og plasser: 30.000


(OBS: foreløpig tall)

Kontakt

Anne Braaten
Prosjektleder
Mob. 97159028
Send e-post
Pål Weiby
Kommunikasjonsleder
Mob. 92233395
Send e-post
×