Energiforsyning

Publisert 23.03.2020

Det nye regjeringskvartalet skal benytte sjøvann som energiforsyning. Vann vil bli hentet i sjøen utenfor Akershusstranda, ført til regjeringskvartalet og fungere som miljøvennlig kjøling og oppvarming av departementslokalene.

Sjøvannsannlegget vil bestå av en berghall med pumpestasjon under bakken ved Akershus festning og en kilometer lang rørtrasé mellom Akershusstranda og Hammersborg hvor regjeringskvartalet ligger. 

Arbeidet startet opp høsten 2019, tunnelpåhugg og første dynamittsalve smalt vinteren 2020, og anlegget skal etter planene ferdigstilles i 2024.

Kontrahering av entreprenør startet i mars 2019 med prekvalifisering, og to entreprenører ble invitert til å gi tilbud. Statsbygg tildelte i september 2019 samspillkontrakten til AF-gruppen.

Regjeringskvartalet vil med denne utbyggingen bli tilknyttet et energi- og plassbesparende anlegg for oppvarming og kjøling basert på en fornybar kilde. Temperaturen på sjøvannet er relativt stabil i forhold til tradisjonell luftkjøling. Siden sjøen ikke er i fase med uteluften, er sjøvannet kjølig på forsommeren når kjølebehovet er stort, og varmt på høsten og tidlig vinter når varme-behovet begynner å øke. Dermed kan man redusere energibehovet til kjøling av bygningene i regjeringskvartalet.

Med sjøvann som stabil energikilde vil man også utnytte dette til å varme opp regjeringskvartalet med varmepumper, noe som også reduserer energibehovet til oppvarming. Det skal også tilknyttes fjernvarme for å dekke oppvarmingsbehovet på de kaldeste dagene, slik at både grunnlasten og spisslasten i oppvarmings-systemet vil være miljøvennlig.

Bruken av sjøvann som energiforsyning er ikke unikt for regjeringskvartalet. Sjøvannløsninger finnes blant annet på Fornebu, Lysaker og Høvik, samt i Nytt nasjonalmuseum på Vestbanen. Den største forskjellen blir lengden på rørtraséen – rundt 1000 meter for regjeringskvartalet og om lag 100 meter for nasjonalmuseet.

Kontakt

Nina Rongved
Prosjektleder
Tel. +4791655956
Send e-post
Pål Weiby
Kommunikasjonsleder
Mob. 92233395
Send e-post

Les mer om energiforsyning

Informasjonsbrosjyre om sjøvann
×