Illustrasjoner

Illustrasjoner av det nye regjeringskvartalet. Kan brukes av pressen - husk å kreditere Statsbygg/ Team Urbis. 

×