Avsluttede oppgaver

Her finner du informasjon om faser, delprosjekter og prosjekter som er avsluttet og som er knyttet til Prosjekt nytt regjeringskvartal.

• Høsten 2013 var Statsbygg ferdig med sikre og sanere de mest skadede bygningene og å reparere og rehabilitere de minst skadede bygningene.

 • 10. februar 2017 ble den statlige reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

• 10. mars 2017 fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbyggs forslag til rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal.

• 8. november 2017 inngikk Statsbygg prosjekteringskontrakt med Team Urbis som stod bak løsningsforslaget Adapt, og med det ble plan- og designkonkurransen avsluttet.

• 22. juli 2018 ble det midlertidige nasjonale minnestedet etter 22. juli-hendelsene offisielt åpent og avduket.

• Desember 2018 overleverte Statsbygg skisseprosjektet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Skisseprosjetet var en videreutvikling og forbedring av vinnerutkastet i plan- og desingkonkurransen

Kontakt

×