Skriv ut med undersider

Utviklingsfasen

Utviklingsfasen i Prosjekt nytt regjeringskvartal bestod av leveransene rom- og funksjonsprogram og reguleringsplan, samt kontrahering av prosjekteringsgruppe som ble gjennomført som plan- og designkonkurranse.

Arbeidet med rom- og funksjonsprogrammet, reguleringsplanen og plan- og designkonkurransen er ferdigstilt:

• 10. februar 2017 ble den statlige reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
• 10. mars 2017 fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbyggs forslag til rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal.
• 8. november 2017 inngikk Statsbygg prosjekteringskontrakt med Team Urbis som stod bak løsningsforslaget Adapt, og med det ble plan- og designkonkurransen avsluttet.

Kontakt

Knut Jørgensen
Prosjektdirektør
Mob. 90086050
Send e-post
Pål Weiby
Kommunikasjonsleder
Mob. 92233395
Send e-post
×