Arkitektkonkurranse

Plan- og designkonkurransen ble avsluttet i november 2017 da Statsbygg inngikk prosjekteringskontrakt med Team Urbis som stod bak løsningsforslaget Adapt.

Kontraktsinngåelsen innebar at det var Adapt som skulle legges til grunn for den videre utviklingen av nytt regjeringskvartal, og at Team Urbis sine arkitekter, ingeniører og andre rådgivere skulle bistå Statsbygg med dette arbeidet.

Sju prosjekteringsgrupper deltok i den tverrfaglige plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal. Bak de sju deltakerne fant man hele 59 firmaer, og av disse var det 20 arkitektkontor.

En jury plukket ut to vinnere, og etter forhandlinger med Statsbygg var det klart at Adapt var det fortrukne løsningsforslaget. 

Slik var gangen i den begrensede, tverrfaglige plan- og designkonkurransen

I juni 2016 lyste Statsbygg ut en begrenset, tverrfaglig plan- og designkonkurranse for den videre utviklingen av Regjeringskvartalet. Dette var en konkurranseform som ga Statsbygg trygghet for at best mulig løsning kunne velges, at sikkerhetsaspektet ble ivaretatt og at åpenhet og offentlighet ble hensyntatt.

  • Tverrfaglige grupper (arkitekt, landskapsarkitekt, ingeniører og prosjekteringsgruppeledelse) søkte om deltakelse i konkurransen. Statsbygg mottok åtte søknader innen fristens utløp 15. september 2016.
  • Statsbygg evaluerte søknadene og hadde som mandat å velge ut de fire til sju gruppene som hadde best kompetanse, erfaring og kapasitet. I oktober 2016 besluttet Statsbygg at sju tverrfaglige grupper skulle inviteres til å være med i konkurransen.
  • Plan- og designkonkurransen startet februar 2017. Konkurranseprogram klart.
  • Gruppene utarbeidet sine løsningsforslag. Innlevering: mai 2017
  • En jury vurderte forslagene anonymt og kåret i juni 2017 to vinnere - Adapt og Lysning. Adapt var tegnet av Team Urbis, og Lysning av G8 + .
  • Statsbygg forhandlet frem til september 2017 med vinnerne, og den gruppen som hadde det beste tilbudet samlet sett, fikk prosjekteringskontrakten. Statsbyggs valg var Team Urbis.
  • I oktober 2017 klagde G8+ på tildelingen av kontrakten. Etter en grundig gjennomgang av klagepunktene med juridisk bistand fra Regjeringsadvokaten konkluderte Statsbygg med at klagen ikke kunne tas til følge.
  • Statsbygg og Team Urbis underskrev i november 2017 prosjekteringskontrakten. Det innebar at det var Adapt som skulle legges til grunn for den videre utviklingen av nytt regjeringskvartal.

De sju løsningsforslagene i plan- og designkonkurransen kan du se her

×