De sju løsningsforslagene i plan- og designkonkurransen

Vinneren av plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal etter forhandlinger var Team Urbis som tegnet løsningsforslaget Adapt.

Sju prosjekteringsgrupper deltok i plan- og designkonkurransen. Under presenteres gruppenes løsningsforslag. For hver konkurransedeltaker vises ett plansjesett og åtte illustrasjoner. Klikk på motto/bilde for å se forslagene.

×