Midlertidig minnested for 22. juli

Statsbygg ferdigstilte det midlertidige nasjonale minnestedet etter 22. juli-hendelsene sommeren 2018. Det ble offisielt åpnet og avduket 22. juli 2018. 

Minnestedet er lagt foran Høyblokken i Lindealléen på Johan Nygaardsvolds plass i Regjeringskvartalet. Hovedelementet er navneveggen med navn og alder på alle som ble drept 22. juli 2011.

Prosess

10. juli 2017: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir Statsbygg i oppdrag å planlegge etableringen av det midlertidige minnestedet i Regjeringskvartalet.

2. oktober 2017: Statsbygg legger fram en vurdering og anbefaling av lokalisering og prosess for utforming.

17. oktober 2017: KMD beslutter at minnestedet skal ligge på Johan Nygaardsvolds plass.

3. november 2017: 3RW arkitekter blir engasjert av Statsbygg til å utforme minnestedet.

20. desember 2017: Statsbygg legger fram for KMD sin anbefaling til utforming.

18. januar 2017: KMD stiller seg bak anbefalingene om lokalisering og konsept, og ber Statsbygg gå videre med planlegging og prosjektering. Minnestedet besluttes å ligge i Lindealléen.

4. april 2018: Oppstart av de fysiske arbeidene.

22. juli 2018: Offisiell åpning av minnested. Navnevegg avdukes av statsrådene Monica Mæland og Jan Tore Sanner.

I prosessen var det et nært samarbeid med AUF og den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.

Utsiden av byggeplassen

Det midlertidige minnestedet ligger rett på utsiden av det kommende byggegjerdet for nybyggene i Regjeringskvartalet og skal fungere som nasjonalt minnested frem til nytt regjeringskvartal er ferdigbygget. Det er ikke avgjort hvor det permanente minnestedet skal ligge eller hvordan det skal utformes.

Ett av kriteriene for minnestedet var at det skulle være tilgjengelig døgnet rundt. Det skulle ha tydelige kunstneriske kvaliteter, skulle ikke være til hinder for allmenn ferdsel og skulle assosieres med verdighet og respekt for ofre og pårørende.

Utforming

Minnestedet består av en kvadratisk ringmur på 15x15 meter, som rammer inn en minnevegg, områder med glassgrus, samt trærne som hører til enden av Lindealléen.

Navnene i minneveggen er skåret ut i en transparent akrylblokk, og er fem cm tykke og fem cm høye. Akrylblokken er montert mellom to laminerte glassplater som lyssettes nedenfra og kaster lys gjennom alle de 77 navnene. Navneveggen er 2,3 meter høy og 4 meter lang.

Tromlet glass

Glass og lys er gjengående temaer i utformingen. Bruken av glass som gulvmateriale, både den løse glassgrusen og det innstøpte tilslaget i betongen, har en viktig historiefortellende funksjon.

Ett av de sterke minnene fra terrorudåden var at gatene var dekket av glass fra alle de ødelagte vinduene i byggene omkring. Det knuste glasset kommuniserte ødeleggelse. Ved å ta i bruk det samme materialet i en strengt ordnet situasjon, er intensjonen å gi positive assosiasjoner til det samme materialet.

Det er brukt 17 kubikkmeter resirkulert glass som er tromlet til glassgrus, 50 kubikkmeter betong og 150 meter med LED-lys. 

Fakta om prosjektet

Byggherre: Statsbygg

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arkitekt: 3RW arkitekter

Entreprenør: Steen & Lund AS

×