Opprydding og sanering i Regjeringskvartalet

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2013.

I terrorangrepet på Regjeringskvartalet 22. juli 2011 mistet åtte mennesker livet, og mange ble skadet. Det ble omfattende skader på flere av bygningene i kvartalet.
Etter 22. juli 2011 gjennomførte Statsbygg et omfattende prosjekt med verdisikring, opprydding, sanering, reparasjon og rehabilitering.

Målsettingen i prosjektet var:

• Å sikre og sanere de mest skadede bygningene til et nivå som kan være utgangspunkt for enten videre sanering eller gjenoppbygging.
• Å reparere og rehabilitere de minst skadede bygningene til samme tekniske og operative stand som før hendelsen.

Rydding og sanering

Disse fire entreprenørene utførte arbeidet med rydding/sanering i hver sin hardt skadde bygning:
• PeWe Entreprenør AS
• Implenia Miljø AS
• Norsk Gjenvinning Entreprenør AS
• Øst-Riv AS

I desember 2011 jobbet over 100 personer kun med dette.

KF Entreprenør AS foretok reparasjon av krateret.

Verdisikring

I desember 2011 var alle dokumenter blitt tatt ut av bygningene. Likeledes all kunst, verdifulle objekter, personlige eiendeler og alt datautstyr.

Fra begynnelsen av desember 2011 gikk man over i en fase med ren innvendig sanering.

Hele møbler ble solgt på bruktmarkedet og forøvrig gitt bort til ideelle organisasjoner og offentlige virksomheter.

Vindusrehabilitering og -utskifting

Alliero rehabiliterte verneverdige vinduer og foretok vindusutskifting.

Avfallshåndtering

Normalt har Statsbygg en planlagt avfallshåndtering basert på en forhåndskartlegging av mengder. Denne gangen var det selvsagt ikke mulig å ha dette klart på forhånd. Denne kartleggingen har Statsbygg gjort i ettertid, parallelt med at det har vært sendt ut avfall. Statsbygg leverte 4424 tonn avfall, hvorav 909 tonn var asbestforurenset bygningsavfall. Asbestforurenset bygningsavfall ble behandlet forskriftsmessig og kjørt til separat nedgravning i tilrettelagt deponiområde. 142 tonn asbestforurenset papir ble kjørt til forbrenning i egnet anlegg i Sverige. Prosjektet hadde fire rensestasjoner for rensing av objekter og dokumenter for støv - med og uten asbest.

Byggeprosjekt. Ferdige
Regjeringsbygg

Akersgata 42 m.fl.

0180 OSLO

Fakta

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) (tidligere Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet)
Oppstart: Juli 2011
Ferdigstilling: Høsten 2013
Status: Ferdigstilt
Sluttkostnad: 555 mill. kr
Prosjektnummer: 12060

Se film fra arbeidet med vinduene:

Kontakt

×