Idéfase: Parallelloppdrag

Seks arkitekt- og konsulentteam tok vinteren og våren 2015 del i et parallelloppdrag der de leverte sine forslag til hvordan Regjeringskvartalet kan utformes. 

Forslagene handlet ikke om hvordan bygningene skal se ut, men hvordan byrommet og bymiljøet skal være, hvor gatene skal gå og hvor plassene skal være. I tillegg handlet det om hvor byggene skal stå, hvor høye de bør være, og hvordan trafikk, miljø og sikkerhet skal integreres.

Parallelloppdraget var ikke en konkurranse, men en åpen, honorert idéutviklingsprosess. Det ble ikke kåret noen vinner av forslagene fra de seks arkitekt- og konsulentteamene. Hensikten med å gjennomføre et parallelloppdrag har vært å sikre godt tilfang av idéer og løsningsmuligheter som grunnlag for en reguleringsplan for det nye regjeringskvartalet. I forslaget til ny reguleringsplan kan idéer fra de ulike forslagene i parallelloppdraget kombineres til et helhetlig konsept for den bymessige utviklingen av det nye regjeringskvartalet.

Disse seks arkitekt- og konsulentteamene arbeidet fram forslag. Se forslagene:

- Team Asplan Viak
- Team BIG
- Team LPO
- Team MVRDV
- Team Snøhetta
- Team White
- Studentoppgave

Forslagene ble stilt ut i fire uker i paviljongen i Høyblokken. Siste utstillingsdag var 10. mai 2015. 

I oktober 2015 leverte Statsbygg en anbefaling av byformprinsipper til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Anbefalingen bygger på gode ideer fra parallelloppdragene, evalueringskomiteens rapport og andre innspill.

Reguleringsplanforslaget ble sendt ut til offentlig høring i juni 2016.

×