Skisseprosjekt

Statsbygg overleverte skisseprosjektet for nytt regjeringskvartal til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i slutten av 2018.

Med løsningsforslaget Adapt som vinner av plan- og designkonkurransen, ble Prosjekt nytt regjeringskvartal i skisseprosjektet videreutviklet og konkretisert. Arbeidet med skisseprosjektet pågikk fra høsten 2017 til julen 2018.

- Utbyggingen skal være nedjustert og trinnvis, og det nye regjeringskvartalet skal bli åpent, trygt og grønt, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse høsten 2018.

Det er hensyntatt i skisseprosjektet. Det legges opp til tre byggetrinn og en redusering av byggearealet. Den sydlige delen av B-blokken er blant annet redusert med ca. 7.000 m².

I skisseprosjektet har Statsbygg og prosjekteringsgruppen Team Urbis vært opptatt av å utvikle gode løsninger innenfor funksjon, bygninger, tekniske anlegg og byrom. Tilpassingen til bybildet langs Møllergata har vært spesielt viktig, og høyden på B-blokken er redusert med én etasje til åtte etasjer. Flere andre steder har bygningsvolumene blitt redusert og trukket tilbake fra eksisterende bebyggelse og byrom. Dette er en skalatilpasning til omkringliggende bebyggelse samtidig som det gir bedre lys- og vindforhold i byrommene.

Oslos viktigste by-akse er Karl Johans gate. Her ligger Slottet, universitetet, Stortinget, domkirken og Oslo S. Den viktigste tverraksen er Akersgata med Akershus festning, Stortinget og Høyesterett, med det nye regjeringskvartalet og Trefoldighetskirken som et naturlig sluttpunkt. Johan Nygaardsvolds plass ligger ut mot Akersgata og danner en naturlig og representativ hovedatkomst til regjeringskvartalet.

×