Saemien Sijte. Nybygg

Publisert 29.06.2015

Saemien Sijte er et sørsamisk museum og kultursenter som ligger i Snåsa i Nord-Trøndelag. Senteret skal være et møte- og samlingssted med formål å styrke sørsamisk identitet, språk, kultur og fellesskap.

I desember 2019 valgte Statsbygg Grande Entreprenør AS til å  bygge Saemien Sijte. Saemien Sijte holder i dag til i små og lite hensiktsmessige lokaler, og har ventet lenge på nye. 

Som eneste sørsamiske museum, har Saemien Sijte nasjonalt ansvar for dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av sørsamisk kultur.

Nybygget skal være et møte- og samlingssted med formål å styrke sørsamisk identitet, språk, kultur og fellesskap. Prosjektet skal realiseres på Horjemstangen i Snåsa, en naturtomt som vil gi gode muligheter for formidling av sørsamisk kultur.

Det nye bygget er på ett plan, og skal inneholde utstillingsareal, museumsmagasiner, verksteder for samisk håndverk, bibliotek, kafé og museumsbutikk.

Les om sørsamisk museum og kultursenter på Saemien Sijte sine nettsider.

Byggeprosjekt. Pågående
Kultureiendom, museum o.l.

Horjemstangen

7760 SNÅSA


Oppdragsgiver: Kulturdepartementet og Sametinget
Arkitekt for skisseprosjekt:Tyin Tegnestue Arkitekter med bistand fra Agraff landskapsarkitekter
Brutto bygningsareal: ca. 1.700 kvm
Byggestart/ferdigstilling: Våren 2020/Julen 2021
Status: Gjennomføringsfase
Styringsramme: ca. 100 millioner kroner
Prosjektnummer: 1012302

Brit Helene Øygard
Prosjektleder
Mob. 91313770
Send e-post

×