Sambruksstasjon og døgnhvileplass, Gol

Publisert 12.09.2016

På oppdrag fra Statens vegvesen, region sørøst gjennomfører Statsbygg forprosjekt med tilrettelegging av en sambruksstasjon på Gol, langs Rv 7 og Rv 52. 

Bygget er en kombinert trafikkstasjon og kontrollhall på til sammen 667 kvadratmeter.

Statens vegvesen hadde behov for nye kontorer med tilhørende ekspedisjon, kontorlandskap, stillerom, møterom, tekniske rom og kontrollhall. Samtidig ble det bygget en døgnhvileplass med servicebygg inkl. toalett og dusjfasiliteter. Det er lagt til rette for en parkeringsplass for ca 20 vogntog, samt for ansatte og kunder.

Digibygg-pilot

Dette har vært et pilotprosjekt innenfor Digibygg, med ekstra fokus på gjennomføring og drift. Gjennomføringen innebar for eksempel at alle prosjektmedarbeiderne brukte de beste digitale verktøy på markedet. Nå som bygget står klart, driftes det ved hjelp av blant annet stordata, sensorteknologi og fjernstyring. 

Bygningsinformasjonsmodeller og digitale verktøy

Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) hadde en sentral rolle i alle faser av prosjektet og prosjektmedarbeidere brukte de beste digitale verktøyene på markedet. Dette er noen av hjelpemidlene prosjektet benyttet seg av: 

• Digital byggeplass
Såkalte BIM-kiosker førte til at papirtegninger utgikk på denne byggeplassen. I praksis vil det si at arbeiderne på byggeplassen kun fikk tilgang til oppdaterte versjoner av plantegningene. BIM-kiosker kan på denne måten føre til en raskere prosess, lavere kostnader og økt kvalitet. 

• Dronekjøring til innhenting av geodata

• Fremdriftsplanlegging med sporing av produkter til byggeplass med radiofrekvensidentifikasjon (4D), økonomisk planlegging (5D), miljøkartlegging (6D) og forvaltnings, - drifts og vedlikeholdsdokumentasjon (7D). Alt dette ble lagt inn i BIM-modellen. 

• Ivaretakelse av sikkerhet-, helse og arbeidsmiljø (SHA) med digital simulator, sikkerhetsopplæring og rapportering av uønskede hendelser i BIM-modellen.

• Automatisering ved hjelp av borerobot for oppheng av tekniske systemer og hulltaking i dekker reduserte belastende arbeid over skulderhøyde, og ga i tillegg en ryddig arbeidsplass med mindre støv. 

• Virtuell virkelighet (virtual reality - også kjent som VR). Ved bruk av VR-briller kunne en se det ferdige bygget virtuelt. Dette ble opplevet som å befinne seg inne i det ferdige bygget. Med VR-brillene på fikk man et komplett synsfelt som flytter seg ettersom man snur på hodet eller ser opp og ned. Modellen ble oppfattet som detaljert og overbevisende.

• Utvidet virkelighet (augmented reality, også kjent som AR). Dette vil si at BIM-modellen eller deler av den ble overlagt brukerens syn ved hjelp av briller. Dermed ga den en sammensatt visning av bygget slik det fysisk er bygget, og slik som det er tegnet.

• Optimalisering av drift og vedlikehold gjennom automatisering, selvstyring og fjernstyring, ut fra tilgjengelig sanntidstilstandsdata (temperaturer inne og ute, luft, lys, lyd, vær, mm).

• Fjernovervåking av brannalarm og nødlyssystem i BIM-modellen.

• Kameraovervåking med lyd i tekniske rom

Prosjektet ga praktisk erfaring med statussetting og fremdriftsrapportering fra BIM-modellen som grunnlag for vurdering av mer omfattende innføring i fremtidige prosjekter. 

Byggeprosjekt. Ferdige
Veg- og trafikkstasjon

3550 GOL

Fakta

Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Brutto bygningsareal: 667 kvm
Byggestart/ferdigstilling: oktober 2017/januar 2019
Status: Ferdigstilt
Prosjektnummer: 1022201

×