Skriv ut med undersider

Sambruksstasjon og døgnhvileplass, Gol

Publisert 12.09.2016

På oppdrag fra Statens vegvesen, region sørøst gjennomfører Statsbygg forprosjekt med tilrettelegging av en sambruksstasjon på Gol, langs Rv 7 og Rv 52. 

Bygget skal være en kombinert trafikkstasjon og kontrollhall på til sammen 667 kvadratmeter.

Statens vegvesen har behov for nye kontorer med tilhørende ekspedisjon, kontorlandskap, stillerom, møterom, tekniske rom og kontrollhall. Samtidig skal det bygges en døgnhvileplass med servicebygg inkl. toalett og dusjfasiliteter. Det legges til rette for en parkeringsplass for ca 20 vogntog, samt for ansatte og kunder.

Digibygg-pilot

Dette er et pilotprosjekt innenfor Digibygg, med ekstra fokus på gjennomføring og drift. Gjennomføringen vil for eksempel innebære at alle prosjektmedarbeidere vil bruke de beste digitale verktøy på markedet. Når bygget står klart, skal det driftes ved hjelp av blant annet stordata, sensorteknologi og fjernstyring. 

Bygningsinformasjonsmodeller og digitale verktøy

Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) vil ha en sentral rolle i alle faser av prosjektet og prosjektmedarbeidere vil bruke de beste digitale verktøy på markedet. Dette er noen av hjelpemidlene prosjektet vil benytte seg av: 

• Digital byggeplass
Såkalte BIM-kiosker fører til at papirtegninger utgår på denne byggeplassen. I praksis vil det si at arbeiderne på byggeplassen kun vil få tilgang til oppdaterte versjoner av plantegningene. BIM-kiosker kan på denne måten føre til en raskere prosess, lavere kostnader og økt kvalitet. 

• Dronekjøring til innhenting av geodata

• Fremdriftsplanlegging med sporing av produkter til byggeplass med radiofrekvensidentifikasjon (4D), økonomisk planlegging (5D), miljøkartlegging (6D) og forvaltnings, - drifts og vedlikeholdsdokumentasjon (7D). Alt dette legges inn i BIM-modellen. 

• Ivaretakelse av sikkerhet-, helse og arbeidsmiljø (SHA) med digital simulator, sikkerhetsopplæring og rapportering av uønskede hendelser i BIM-modellen.

• Automatisering ved hjelp av borerobot for oppheng av tekniske systemer og hulltaking i dekker reduserer belastende arbeid over skulderhøyde, og gir i tillegg en ryddig arbeidsplass med mindre støv. 

• Virtuell virkelighet (virtual reality - også kjent som VR). Ved bruk av VR-briller kan en se det ferdige bygget virtuelt.  Dette oppleves som å befinne seg inne i bygget. Med VR-brillene på får man et komplett synsfelt som flytter seg ettersom man snur på hodet eller ser opp og ned. Modellen oppleves som detaljert og overbevisende.

• Utvidet virkelighet (augmented reality, også kjent som AR). Dette vil si at BIM-modellen eller deler av den blir overlagt brukerens syn ved hjelp av briller. Dermed vil den gi en sammensatt visning av bygget slik det fysisk er bygget, og slik som det er tegnet.

• Optimalisering av drift og vedlikehold gjennom automatisering, selvstyring og fjernstyring, ut fra tilgjengelig sanntidstilstandsdata (temp inne og ute, luft, lys, lyd, vær, mm).

• Fjernovervåking av brannalarm og nødlyssystem i BIM-modellen.

• Kameraovervåking med lyd i tekniske rom

Prosjektet skal gi praktisk erfaring med statussetting og fremdriftsrapportering fra BIM-modellen som grunnlag for vurdering av mer omfattende innføring i fremtidige prosjekter. 

Byggeprosjekt. Pågående
Veg- og trafikkstasjon

3550 GOL

Fakta

Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Brutto bygningsareal: 667 kvm
Byggestart/ferdigstilling: oktober 2017/januar 2019
Status: Planleggingsfase
Kostnadsramme: Ikke fastsatt
Prosjektnummer: 1022201

Bjarni S. Einarsson
Prosjektleder
Mob. 45001666
Send e-post

×