Sametinget. Tilbygg

Publisert 27.01.2016

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2015.

På oppdrag fra Sametinget var Statsbygg byggherre for et nytt tilbygg til Sametinget i Karasjok.

Sametinget hadde behov for flere arbeidsplasser i Karasjok gjennom økt antall ansatte i administrasjonen og forvaltningen av det samiske parlamentet.

Statsbygg utlyste arkitekturkonkurranse som ble vunnet av Stein Halvorsen arkitekter AS, som også var ansvarlig arkitekt for utformingen og byggingen av selve Sametinget i 2000.

Det nye tilbygget rommer blant annet grupperom, enkeltkontorer, møterom og ammerom.

Oppdragsgiver  Sametinget 
Totalentreprenør Harald Nilsen AS, Alta 
Brutto bygningsareal ca 1520 kvm 
Byggestart/ferdigstilling  august 2014 / oktober 2015
Status Ferdigstilt
Prosjektnummer 1020501 

Byggeprosjekt. Ferdige
Offentlig adm. og tjenesteyting

Ávjovárgeaidnu 50

9730 KARASJOK

×