Arkitektoniske kvaliteter

Publisert 23.05.2017

Selv om tilbygget bærer preg av raffinert arkitektur og høge kvaliteter ligger godt skjult i landskapet og står ikke i konkurranse med hovedbygningens til det samiske parlamentet. Byggene er koblet til hverandre ved hjelp av en elegant gangbro.

Kunstnerisk utforming

Finnmarksvidda har inspirert arkitekt Stein Halvorsen. Den finsk-samiske kunstneren Outi Oieski som har stått for den kunstneriske utformingen i tilbygget, har også latt seg inspirere av den nærliggende naturen. 

Hennes verk Leagi vuogna/Spirit of the Valley spiller på utsyn og erfaring. Installasjonen av trådrysjer og metallstenger henger ned som en «uro» fra overlystaket. Med en henvisning til den samiske folkedraktens sjal, nærmere bestemt sjalets v-form, dannes det forskjellige mønstre som forandres ettersom hvor man er i bygget.

Det nye tilbygget rommer:

• 8 Gruppekontorer
• 29 enkeltkontorer
• 1 Ammerom
• 1 møterom med videokonferanseutstyr
• 5 møterom med tilhørende tolkebokser
• Teknisk rom og egen datacelle

×