Miljømål

På basis av oppdragsgivers krav i oppdragsbrevet er følgende miljøambisjoner og -mål definert for dette prosjektet:

Lavere energiforbruk er en av satsningsområdene i Statsbygg og det er gledelig at det nye tilbygget forbruker samlet sett kun ca. 140-145 KWh/m2 per år. Dette inkluderer oppvarmingen til gangbroen som er utformet av glass og motorvarmere til parkeringsplassene på utsiden av bygget. Byggets rene nettoforbruk ligger rundt 100-105 KWh/m2 per år. 

×