Prosjektorganisasjon

ARK Arkitekt
Stein Halvorsen arkitekter

RIB Rådgivende ingeniører bygg
RIE Rådgivende ingeniører elektro
Sweco AS

RIV Rådgivende ingeniører VVS
Norconsult AS

RIBr Rådgivende ingeniører brann
Høyer Finseth AS

×