Samisk vgs. Karasjok. Nybygg

Publisert 11.11.2015

Statsbygg har vært byggherre for nytt bygg ved samisk videregående skole i Karasjok. Prosjektet ble ferdigstilt i 2015.

Bakgrunn for prosjektet

Statsbygg har hatt i oppdrag å vurdere behovet for nybygg og/eller ombygging ved Samisk videregående skole i Karasjok og Samisk videregående skole i Kautokeino. Etter gjennomført programfase i 2011, har vi fått i oppdrag å gjennomføre et byggeprosjekt.

Prosjektet inneholder følgende elementer: 

  • Ny bygghall for byggfag.
    en hall for tømrerfaget, en for mur- og betongfaget
  • Undervisningsrom, lærerværelse, lager, oppbevaringsrom for verktøy og garderober med skiftemuligheter og dus
  • Lokaler for lagring/kaldtlager
  • Ombygging/renovering av kjemi- og fysikkrom
  • Mindre ombygging av produksjonshall for TIP
Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet 
Totalentreprise Ulf Kivijervi AS, Alta
Brutto bygningsareal Ny bygghall 860 kvm
Ombygging hovedbygg 300 kvm
Miljø TEK10 minus 5%
 Byggestart/ferdigstilling mai 2015/ desember 2015 
 Status Ferdigstilt
 Prosjektnummer 1004101

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Niitonjargeaidnu 30

9730 KARASJOK

×