Miljømål

Dette var miljømålene for prosjektet:

Energibruk

Energibruken for nybygget skal ikke overstige beregningene etter NS 3031.Den faktiske bruken skal måles gjennom formålsdelt energiregistrering.Energirammen tilsvarer energibruk tilsvarende TEK-10 minus 5%.

Prosjektet tar sikte på en miljøprofil som kvalifiserer til midler fra ENOVA.
Målene er videre konkretisert i evt. delmål og krav i andre dokumenter relatert til prosjektet.

×