Samisk vgs. Kautokeino. Nybygg

Publisert 19.11.2015

Statsbygg har fått i oppdrag å vurdere behovet for nybygg og/eller ombygging ved Samisk videregående skole i Karasjok og Samisk videregående skole i Kautokeino.

Skolen i Kautokeino er i dårlig forfatning. Nåværende bygningsmasse er utviklet i flere byggetrinn: 1957, 1982 og 1996.

Statsbygg planlegger å oppføre nytt skolebygg på ''Høgskoletomta'', Bredbuktnesvegen 50 C.

Oppdragsgiver  Kunnskapsdepartementet
Brutto bygningsareal   6300 kvm
Oppstart/ferdigstilling Ikke fastsatt 
Status Forprosjektfase 
Kostnadsramme Ikke fastsatt 
Prosjektnummer 1020701

Les mer på skolens egne nettsider.

Byggeprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

Ajastealli 5

9520 KAUTOKEINO

Prosjektleder

Astrid Reikvam
Ekstern konsulent
Mob. 90665996
Send e-post

×