Senter for husdyrforsøk. Nybygg

Publisert 10.02.2017

Statsbygg har ferdigstilt Senter for husdyrforsøk, SHF, på Campus Ås. Senteret ble oppført som en del av samlokaliseringsprosjektet der Veterinærinstituttet og veterinærutdanningen skal flytte til Ås som en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU.

SHF er tilknyttet NMBU og skal være det nasjonale anlegget for forskning og undervisning innen husdyrproduksjon i Norge. Senteret har fått navnet Ås gård. Tomten og bygningene er tilrettelagt for adferdsforsøk (etologistudier), fôringsforsøk, forsøk relatert til dyrehelse og -velferd samt avlsforsøk.

Ås gård har blitt et rasjonelt og miljøvennlig anlegg med stort fokus på dyrevelferd. Ved utformingen av byggene er det lagt vekt på romslige arealer slik at fjøsene egner seg for undervisning av husdyrfag- og veterinærstudenter, samt til omvisninger i ulike emner ved NMBU.

Det er plass til 1200 dyr på Ås gård, som består av fem bygninger på til sammen 16.400 kvm. Småfe (sauer og geiter) har fått plass i et luftig fjøs på 1630 kvm, mens grisene har fått et eget bygg på 1740 kvm med varme i gulvet og moderne fødebinger som er utviklet ved NMBU. Storfefjøset på hele 7140 kvm er utstyrt med to helautomatiske melkeroboter, en avansert foringsrobot som kan legge ut fôr til kuene hele døgnet, samt avanserte foringsautomater som kan holde kontroll på fôrmengden til hver enkelt ku.

Samlokaliseringsprosjektet

De gamle bygningene til SHF stod der det nye veterinærbygget på Campus Ås nå er under oppføring. Hit skal Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet flytte inn når de samlokaliseres med NMBU. Ved å flytte SHF (nå Ås gård) til utkanten av campus, ble det frigjort plass til Veterinærbygget samtidig som SHF fikk en bedre løsning for smittevern.

Senter for husdyrforsøk, Ås gård ble tatt i bruk våren 2015.

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Arboretveien 2

1430 ÅS

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Brutto bygningsareal: ca 12.000 kvm
Byggestart/ferdigstillelse: August 2013/juli 2015
Status: Ferdigstilt
Prosjektnummer: 12371

×