Slottet. Nytt tak

Publisert 12.12.2011

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2012.

Statsbygg utbedrer taket på Slottets hovedfløy.

Arbeidet omfatter riving av kobberplater, utbedring av råteskader, oppforing, etterisolering og lufting. Ny kobbertekking skal legges, innfesting for utvendig rekkverk skal utbedres og det skal foretas utskifting og nystøping av rekkverk. Det vil også bli foretatt en opprydding i VVS-installasjoner over tak.

Oppdragsgiver Fornyings-, adminstrasjons- og kirkedepartementet
Entreprenør Generalentreprenør: Multibygg AS
Underentreprenør: Storo blikkenslagsverksted AS
Brutto bygningsareal ca 2200 kvm takareal
Oppstart / Ferdigstilling Mai 2011 / Ultimo 2012
Status Ferdigstilt
Kostnadsramme 116,7 mill. kr (prisdato 01.07.2011)
Prosjektnummer 11366

Mens arbeidet pågår er det reist et frittstående tak utenfor slottets vegger.

Les om Slottet på kongehuset.no

Byggeprosjekt. Ferdige
Kongelig eiendom

Slottsplassen 1

0010 OSLO

×