Søbstadvegen 65, Heimdal. Ombygging

Publisert 23.10.2015

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2017.

Bakgrunn for prosjektet

På oppdrag fra Statped region midt gjennomfører Statsbygg forprosjekt for ombygging av eksisterende bygg i Søbstadvegen 65 på Heimdal utenfor Trondheim. 

Statped er i en omstillingsperiode og skal bl.a. etablere hovedvekten av sine brukerrettede tjenester og kontorer i Midt-Norge i Søbstadvegen 65 på Heimdal. 

Hovedmålet vil være å kunne øke det totale antallet arbeidsplasser gjennom større bruk av kompetansefellesskap, arealeffektivisering og samlokalisering av diverse funksjoner. Prosjektet skal også tilrettelegge for en forventet økning i kurs og konferanseaktiviteten ved senteret. 

Prosjektet vil kreve en relativt betydelig ombygging av dagens lokaliteter og tekniske anlegg.

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Søbstadvegen 65

7088 HEIMDAL

Fakta

Oppdragsgiver: Statped region midt
Byggestart/ferdigstilling: feb. 2016/nov. 2016
Status: Ferdigstilt
Kostnadsarmme: Ikke fastsatt
Prosjektnummer: 1116401

Prosjektleder

×