Miljø

Publisert 16.10.2014

Det nye bygget vil vere meir energivennleg og effektivt, samtidig som det er nøkternt og funksjonelt.

  • Nye vindauge og etterisolering av tak i eksisterande bygg
  • Nytt teknisk anlegg, inkludert nytt ventilasjonsanlegg med betre varmeattvinning og kjøling/varme frå varmepumpe
  • Blokkdelt energioppfølgingssystem
  • Nye lysarmaturar og panelomnar i eksisterande bygg slik at desse kan styrast sentralt med natt-/helgesenk
  • Nytt bygg med varmepumpe og energieffektive løysingar elles skal tilfredsstille energiklasse B
×