Prosjekteringsgruppe

Publisert 16.10.2014

PGK Prosjekteringsgruppekoordinator

ARK Arkitekt
Arkitektkontoret Erling Haugen AS

RIB Rådgivande ingeniør bygg
Ingeniørkontoret Per Barteig AS

RIE Rådgivande ingeniør elektro
Prosess Elektro AS

RIV Rådgivande ingeniør VVS
Fasit AS

RIG Rådgivande ingeniør geoteknikk
Multiconsult AS

×