Statens vegvesen, Steinkjer kontorsted. Tilbygg og rehabilitering

Publisert 03.01.2017

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2016.

Statens vegvesen, Steinkjer har behov for større lokaler og ønsker effektive arbeidsplasser med fleksible kontorløsninger som gir rom for ulike arbeidsformer. 

Eksisterende bygg er oppført i tre faser: byggetrinn 1 i 1967, byggetrinn 2 i 1976 og byggetrinn 3 i 1984. Arkitekten var Erik Fastvold.

Det skal nå bygges et tre-etasjes tilbygg til kontordelen fra 1967 og kantinen i 1. etasje skal utvides for å gi plass til alle ansatte. Inngangspartiet skal åpnes opp og gjøres mer publikumsvennlig. Det skal gjøres branntekniske tiltak og installeres nye heiser som tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Kontorarbeidsplassene i den eksisterende bygningsmassen skal tilpasses ulike fremtidige arbeidsformer. Ventilasjonsanlegget skal fornyes, og oppvarmingskilden skiftes ut.

Fasaden på eksisterende bygningsmasse skal rehabiliteres med nye vinduer og isolasjon i yttervegger og tak. Både tilbygget og eksiterende bygg skal oppnå passivhuskvalitet i henhold til NS 3701.

Tilbygg og rehabilitering ferdigstilt

Statens vegvesen flyttet i desember 2016 inn i rehabiliterte lokaler med nytt tilbygg til kantinen og kontordelen. Både rehabiliteringen og nybygget er utført som passivhus i henhold til NS3701. Oppvarming skjer via 12 energibrønner.

Byggeprosjekt. Ferdige
Veg- og trafikkstasjon

Byavegen 48

7715 STEINKJER

Fakta

Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Brutto bygningsareal: 4577 kvm rehabilitering og 1170 kvm nybygg
Oppstart/ferdigstilling: oktober 2015/november 2016
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: Ikke fastsatt
Prosjektnummer: 1020901

×