Miljømål

Publisert 01.10.2015

Følgende miljømål er satt for dette prosjektet:

  • Passivhusnivå for nybygg og rehabilitering
  • Igangsette formåls- og evt. blokkdelt energimåling
  • Ti miljødeklarasjoner, EPD-er (Environmental Product Declaration), der de mest miljøvennlige produktene skal velges dersom det er praktisk og økonomisk mulig
  • Utskifting av energikilde (elektro- og oljekjel) til fornybar energi (energibrønner)
×