Prosjektering

Publisert 01.10.2015

Entrepriseform
Totalentreprsie i samspill med Hent AS

ARK Arkitekter
Voll Arkitekter

Rådgivende ingeniører bygg RIB
Rådgivende ingeniører geoteknikk
Norconsult

Rådgivende ingeniører bygningsfysik, RiByfy
Rambøll

×