Statsarkivet i Bergen. Tilbygg m.m.

Publisert 01.11.2012

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2012.

Statsarkivbygningen i Bergen har i hovudsak vore uendra sidan han blei bygd for arkivformål i 1920–21, og er i dag maksimalt utnytta.

No er ein i gang med bygging av eit nytt magasin under bakkenivå og eit tilbygg med ny mottakssone og konserveringsavdeling.

Dei eksisterande verneverdige bygningane skal rehabiliterast og byggjast om med nye publikumsareal og nytt inngangsparti som skal leggjast til rette for alle. Prosjektet skal stå ferdig i desember 2012.

Arkitekt Egill Reimers fekk premie av Houens fond for Statsarkivbygningen.

Oppdragsgivar Kulturdepartementet
Brutto bygningsareal 3375 kvm nybygg, 2763 kvm rehabilitering
Byggjestart / Ferdigstilling
Magasin + tilbygg
juni 2010 / oktober 2012
Byggjestart / Ferdigstilling
1920/-21-bygninga
oktober 2011 / oktober 2012
Status Ferdigstilt
Kostnadsramme 206,3 mill.kr (prisnivå april 2012)
Prosjektnummer 10314 / 11041

Byggeprosjekt. Ferdige
Offentlig adm. og tjenesteyting

Årstadveien 22

5009 BERGEN

Prosjektleiar

×