Prosjektorganisering

OBAS Vest as er totalentreprenør. Prosjektet gjennomføres som ein samspelsentreprise.

Andre firma som inngår i samspelsgruppa:

ARK. Arkitektar:
NAV arkitekter as

LARK. Landskapsarkitekt:
Smedsvig landskapsarkitekter as

RIB. Rådgivande ingeniørar bygg:
Siv. Ing Bjarte Fyllingen AS

RIBr. Rådgivande ingeniørar brann:
Sweco Norge AS

RIV. Rådgivande ingeniørar VVS:
Miljøconsult as

RIE. Rådgivande ingeniørar elektro:
Sweco Norge as

El. Elektro:
Frøland og Noss Elektro as

Rør:
ORAS AS, Avdeling Bergen

Ventilasjon:
Hamstad as

Antikvarisk oppussing:
AH Byggtjenester AS

×