Steinkjer tinghus. Tilbygg m.m.

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2011.

Stortingets vedtak om sammenslåing av Stjør- og Verdal tingrett og Inderøy tingrett til ett embete samt valg av Steinkjer som lokaliseringssted, danner grunnlaget for prosjektet. Videre ønskes Nord-Trøndelag jordskifterett samlokalisert med tingretten. Den nye tingretten heter Inntrøndelag tingrett.

Steinkjer tinghus ligger ved Statens Hus på Nedre Sannan sør for Steinkjer sentrum. Dagens tinghus, som ble ferdigstilt i januar 1997, er plassert i samspill med Statens Hus, de to anleggene har felles adkomst med klart definert adkomstsone for hvert av byggene.

Byggets arkitekt var Per Knutsen Arkitektkontor as. Tinghuset er bygd opp av to hovedvolumer med et vestibyleareal imellom. Det eksisterende tinghusets hovedoppbygging vil bli videreført i et nytt tilbygg. Tilpasninger utføres som variasjoner over eksisterende tema. Det er et mål at Steinkjer tinghus skal fremstå som en helhet etter utbygginga.

Oppdragsgiver Justis- og politidepartementet ved Domstoladministrasjonen
Brutto bygningsareal 1135 (eksisterende) + 2445 (tilbygg) = 3580 kvm
Byggestart/Ferdigstilling September 2009/Juni 2011
Status Ferdigstilt 2011
Kostnadsramme 97,5 mill. kr. (prisnivå 01.07.2009)
Prosjektnummer 11255
Byggeleder RG-prosjekt AS

Byggeprosjekt. Ferdige
Tinghus

Strandvegen 40

7713 STEINKJER

×