Boliger på Svalbard

Publisert 02.06.2017

Statsbygg har bygget 60 boenheter i Longyearbyen. 

Statsbygg har bygget totalt 60 boliger i Longyearbyen: 30 rekkehus-leiligheter på 110 kvadratmeter, og 30 blokkleiligheter som ligger mellom 88-110 kvadratmeter.  

Boligene ble bygget som moduler på fabrikk i Steinkjer, og ble så fraktet med båt til Longyearbyen. På grunn av at boligene ble produsert innendørs kunne prosjektet både bygge selve boligene og begynne arbeidet med infrastruktur, grunn og fundamenter på samme tid. 

Miljø

Boligene har et svært lavt energibehov, og er vesentlig bedre isolert enn hva forskriftene tilsier. Innendørs er det brukt miljøvennlige materialer og overflater.

Prosjektet har lagt til rette for montasje av solceller med batteribank. Dersom dette blir montert vil boligene kunne bli nærmest selvforsynt med elektrisk energi i sommerhalvåret. 

Boligene når likevel ikke passivhus-standard, da det brukes fossil energiforsyning i Longyearbyen. 

Det er også plassert temperatursensorer under og utenfor byggene for å se om utbyggingen påvirker permafrosten. 

Effektive prosesser

Byggeprosjektets overordnede mål var å imøtekomme behovet for boliger så snart som mulig. Dette var avhengig av raske og effektive prosesser som gikk mest mulig parallelt.

Fremdriftsplanen satte premisser for gjennomføringen og valg av løsninger, og gjorde at modulbyggeri ble valgt.

Bakgrunn

Prosjektet har vært viktig for å opprettholde bosetningen i Longyearbyen, og sikre at innbyggerne kan bo trygt i rassikkert område. Videre har prosjektet bygget opp under videre næringsutvikling, samt sikret at statlige etater fortsatt kan ha virke på Svalbard og styrke norsk bosetning.

Bakgrunnen til prosjektet var at Statsbygg på grunn av snøskred mistet totalt 15 boenheter på Svalbard. I tillegg lå flere statlige boliger i skredutsatt sone. Dette gjorde at Statsbygg ikke imøtekom boligbehovet for statlige kunder, eller behovet for boliger i forbindelse med nyetableringer av statlige etater.

Byggeprosjekt. Ferdige
Annen eiendom

Fakta

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Brutto bygningsareal: 
Status: Ferdigstilt
Byggestart/ ferdigstilling: våren 2018/ høst 2019
Prosjektnummer: 1144501

Prosjektering

Arkitekt skisseprosjektfase: RAM arkitektur

Landskapsarkitekt skisseprosjektfase: Rambøll Norge

Gjennomføring

Modulbygg:

Skanska Husfabrikken

Arkitekt: RAM arkitektur
Landskapsarkitekt: Rambøll Norge
Øvrige råsgivere: Norconsult

Infrastruktur, grunn og fundamenter:

Entreprenør: LNS Spitsbergen
Rådgiver: Rambøll Norge

Kontakt

Inger-Johanne Tollaas
Prosjektleder
Mob. 46825641
Send e-post

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post

×