Svalbard globale frøkvelv. Svalbard globale frøhvelv

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2008.

Svalbard globale frøkvelv er eit sikkerheitslager for frø til fri bruk for internasjonale og nasjonale genbankar over heile verda. Frøkvelven stod ferdig i 2008. Statsbygg var byggherre og eig i dag anlegget med ansvar for vedlikehald og teknisk drift.

Heile frøkvelven er plassert i utsprengt fjell ved foten av Platåfjellet, med eit portalbygg i betong som det einaste synlege eksteriørelementet. Heile anlegget er lagt i den delen av permafrosten som ikkje har temperaturvariasjonar..

Oppdragsgivar Landbruks- og matdepartementet
Utanriksdepartementet
Miljøverndepartementet
Totalprosjektering
inkl. arkitektonisk utforming
Barlindhaug Consult og Multiconsult AS
Bygningsmessige fakta Portalbygg i betong, tunnel av korrugerte
stålrør, tunnel i fjell, fryselager (tre haller)
Oppstart / Ferdigstilling Oppstart skisseprosjekt 2005
Status Ferdigstilt februar 2008
Prosjektkostnad 48,35 mill. kr
Kunstverk "Perpetual Repercussion" av Dyveke Sanne

Byggeprosjekt. Ferdige
Annen eiendom

Vei 705 Nr 1

9170 LONGYEARBYEN

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post

×