Svolvær politistasjon. Nybygg

Publisert 03.03.2014

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2014.

Statsbygg har fått i oppdrag fra Midtre Hålogaland politidistrikt å være byggherre i forbindelse med etablering av nye lokaler for Svolvær politistasjon.

Politiet i Svolvær leier i dag lokaler i det private markedet og leieavtalen utløper 31.12.2013.

I tillegg til politistasjon vil nybygget huse kontorer for Statens vegvesen.

Oppdragsgiver Midtre Hålogaland politidistrikt 
Totalentreprise Lofot Entreprenør AS
Brutto bygningsareal ca 2400 kvm 
Byggestart/ferdigstilling Oktober 2012/februar 2014 
Status Ferdigstilt
Kostnadsramme 87,5 mill. kr (prisdato nov. 2011) 
Prosjektnummer 11839 

Byggeprosjekt. Ferdige
Offentlig adm. og tjenesteyting

Vorsetøya

8300 SVOLVÆR

×