Tønsberg ungdoms- og familiesenter. Nybygg m.m.

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2011.

Statsbygg har fått i oppdrag å rehabilitere og utvide den tidligere barnevernsinstitusjonen Iras hus fra 1959. Eiendommen er tatt med i landsverneplanen for barnevernssektoren og som derfor skal behandles som fredet. Eiendommen er eid og driftet av Statsbygg, og skal leies ut til Bufetat, region Sør.

Planer om ny akuttinstitusjon for Vestfold har eksistert helt siden staten overtok ansvaret for det fylkeskommunale barnevernet i 2004, og har nå endelig kommet i byggefasen.

Oppdragsgiver Bufetat, region sør
Brutto bygningsareal 1.304 kvm
Planlagt oppstart/ferdigstillelse Oktober 2010/juni 2011
Status Ferdigstilt 2011
Kostnadsramme 39,1 mill. kr (prisnivå 30.08.2010)
Prosjektnummer 11645

Byggeprosjekt. Ferdige
Barnevernseiendom

Kantarellveien 25

3157 BARKÅKER

×