Prosjekteringsgruppe

TE – Totalentreprenør
Atlant Entreprenør AS

ARK - Arkitekter
Kristiansen & Bernhard

LARK - Landskapsarkitekt
Tegn landskap

RIB - Rådgivende ingeniør bygg
B-Consult AS

RIE - Rådgivende ingeniør elektro
Tønsberg Elektriske AS

RIV - Rådgivende ingeniør VVS (Rør)
Energitec AS

RIV - Rådgivende ingeniør VVS (Ventilasjon)
GK Norge AS

RIBr Rådgivende ingeniører brann
Norconsult AS

BIM-koordinator
Norconsult Informasjonssystemer AS

BK-Byggekoordinator
T2-Prosjekt AS

×