Trandum internat, modul 3

Publisert 08.08.2016

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2016.

Politiets utlendingsenhet (PU) har et internat lokalisert på Trandum i Ullensaker kommune. Internatet består av arealer til bruk for personer som har fått avslag på opphold i Norge og som derfor skal sendes ut av landet. Statsbygg oppførte i perioden 2011-2013 modul 1 og 2. Internatet er nå utvidet med modul 3.

Statsbygg fikk i oppdrag fra Justisdepartementet å gjennomføre utbyggingen av modul 3. Modulen ble ferdigstilt våren 2016.

Modul 3 inneholder 90 vanlige enkeltrom med tilhørende vaktrom og støttefunksjoner. I tillegg er det bygget en sikkerhetsavdeling som er flyttet fra eksisterende bygning. Denne består til sammen av 11 celler. Modul 3 er koblet til eksisterende anlegg via en lukket gangbane på terreng.

Byggeoppdraget er i hovedsak gjennomført som et modulbygg. Bygningen har tilnærmet sikkerhetsnivå som et lukket fengsel. 

Byggeprosjekt. Ferdige
Fengsel

Trandum leir

2054 MOGREINA

Oppdragsgiver: Justisdepartementet
Brutto bygningsareal: 3257 kvm
Byggestart/ferdigstilling: 4. kv. 2015/3. kv. 2016
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: ikke fastlagt
Prosjektnummer: 1021801

×