UiB, Odontologi. Nybygg

Statsbygg har bygd nytt odontologibygg for Universitetet i Bergen. Bygget stod ferdig til bruk til semesterstart hausten 2012. Bygget gir det medisinsk-odontologiske fakultetet eit tidsriktig og moderne bygg.

Det finst berre tre odontologibygg i Noreg, og det er sjeldan det blir bygd nye. Byggjeprosjektet er derfor unikt.

Bygget er dimensjonert for 286 studentar og rundt 260 tilsette. Dagleg vil cirka 400 pasientar bli behandla i klinikkane. Bygget omfattar òg ein klinikk for den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune.

Oppdragsgivar Kunnskapsdepartementet
Areal tomt Ca 10,6 da
Brutto bygningsareal Ca 15.000 kvm, inkl. garasje og
og offentleg tannklinikk
Riveprosjekt start/ferdigstilling Mai 2009 / desember 2009
Nybygg start/ferdigstilling Oktober 2009 / august 2012
Status Ferdigstilt
Kostnadsramme 852,9 mill. kr (prisnivå 01.07.11)
Prosjektnummer 10565

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Årstadveien 19

5009 BERGEN

Last ned

Odontologibygg, UiB. Nybygg
Ferdigmelding

×