UiO, Informatikk. IFI2

Statssbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2010.

Universitetet i Oslo ønskjer med IFI 2 å samlokalisere forskingsmiljø og studentar innan informatikkfaga. Det skal òg etablerast maskinrom som skal sikre nasjonale funksjonar. Bygget blir fundamentert på pælar til fjell, og det er kompliserte grunnforhold med mykje leire. IFI2 får cirka 350 kontorplassar og plass til cirka 2400 studentar.

IFI 2 skal stå ferdig slik at UiO kan starte innflytting frå 01.10.2010 og slik at det er mogleg å starte undervisning frå første kvartal 2011.

Oppdragsgivar Kunnskapsdepartement
Areal tomt 17.000 m2
Brutto bygningsareal ca. 28.250 m2
Byggjestart / Ferdigstilling 1. kvartal 2006 / høsten 2010
Status Ferdigstilt
Kostnadsramme 1383,4 mill. kr (prisnivå 2011)
Prosjektnummer 10537

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Gaustadalleen 23b

0373 OSLO

Hans Thomas Holm
Prosjektleder
Mob. 91573626
Send e-post

×