UiO, Livsvitenskap. Nybygg

Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å bygge Norges største universitetsbygg ved Universitetet i Oslo. Livsvitenskapsbygget skal gi realfagene og livsvitenskap, og i særdeleshet medisinsk og helsefaglig forskning, gode rammevilkår i fremtiden. 

Bygget skal også legge til rette for bredt forskningssamarbeid med næringsaktører som bioteknologiselskaper og helseforetak. Om lag 1000 ansatte og 1600 studenter skal ha sitt daglige virke i bygget. Beliggenheten i Gaustadbekkdalen, sentralt i Oslo, legger til rette for et strategisk samarbeid med Ullevål universitetssykehus, Forskningsparken og næringslivet i Oslo.

Statsbygg leverte skisseprosjektet til Kunnskapsdepartementet i 2015 og ferdigstilte forprosjektet med påfølgende kvalitetssikring (KS2) høsten 2016. Stortinget bevilget i 2018 en startbevilgning på 45 millioner kroner, samt fem millioner kroner til utredning av brukerutstyr.

Livsvitenskapsbygget sertifiseres som et bærekraftig bygg i klassen BREEAM Excellent. Det er den nest høyeste utmerkelsen for hvor klimavennlig et bygg kan være. 

Samlet kostnadsramme for livsvitenskapsbygget og brukerutstyr er omlag 6,8 milliarder kroner. 

Byggeprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

Gaustadbekkdalen nord

0851 OSLO

Fakta

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Foreløpig arealramme: 66 700 kvm
Oppstart/ferdigstilling: 1. kvartal 2019/ høst 2024
Status: Byggefase
Kostnadsramme:6,8 mrd kroner
Prosjektnummer: 1004501

Se flere fakta

Eva Kvandal
Kommunikasjonsleder
Mob. 90173330
Send e-post
Per Roger Johansen
Prosjektdirektør
Mob. 93222180
Send e-post

×