For naboer

Fremdrift

En detaljert plan for oppstart og gjennomføring av de mest støyende arbeidene vil bli utarbeidet i samarbeid med entreprenør HENT as. Byggeplassgjerde ble satt opp i januar 2019. Grunnarbeidene med spunting, graving og peling antas å starte i april 2019. Naboer vil bli informert om fremdriften og arbeider på byggetomta underveis i byggeperioden.

Har du spørsmål om byggeprosjektet? Kontakt kommunikasjonsleder i Statsbygg Thale Berg Husby tbeh@statsbygg.no

×