For naboer

Fremdrift

En detaljert plan for oppstart og gjennomføring av de mest støyende arbeidene vil bli utarbeidet i samarbeid med entreprenør HENT as. Det vil bli satt opp byggeplassgjerde rundt byggetomta, fjernet trær på nordsiden av gang- og sykkelveien og påbegynt rigging i november/desember 2018. Selve grunnarbeidene med spunting, graving og peling antas å starte i mars/ april 2019. Naboer vil bli informert om fremdriften og arbeider på byggetomta før arbeidene starter opp. Disse datoene kan bli endret.

Har du spørsmål om byggeprosjektet? Kontakt kommunikasjonsleder i Statsbygg Thale Berg Husby tbeh@statsbygg.no

×