Nøkkeltall

Fakta og nøkkelinformasjon i prosjektet. 

Arealer

 • Byggets arealramme: 66.700 m²
 • Byggets fotavtrykk: 16.000 
 • Byggetomten 32.000 
 • Friområde, gang-/sykkevei: 12.000 

Brukere av bygget

 • 1.000 ansatte
 • 1.600 studenter

Kostnader

 • Kostnadsramme bygg 5,7 mrd NOK 
 • Kostnadsramme brukerutstyr 1,1 mrd NOK

Fremdrift

 • Byggestart: 2. kvartal 2019
 • Ferdigstillelse: 4. kvartal 2024

Volumer

 • Fire etasjer over bakken (hovedvolum)
 • Syv og åtte etasjer i to oppbygg

Score i BREEAM NOR 

Klikk på bildet for større format.

×