Prosjekteringsgruppe

PGL Prosjekteringsgruppeledelse
Ratio arkitekter as

ARK Arkitekt 
Ratio arkitekter as
Cubo Arkitekter A/S

RIB Rådgivende ingeniør bygg
MOE as
WSP as

RIE Rådgivende ingeniør energi

RIM Rådgivende ingeniør miljø

RIV Rådgivende ingeniør VVS
Erichsen & Horgen AS

RIE Rådgivende ingeniør elektro
Ingeniør Per Rasmussen AS

LARK Landskapsarkitekt
Kristine Jensens Tegnestue as
Bjørbekk & Lindheim AS

Brukerutstyr 
Nosyko AS

×