UiO. Nytt utstillingsveksthus

Publisert 13.12.2016

Universitetet i Oslo har hatt botaniske samlinger helt siden 1814. Nytt utstillingsveksthus på Tøyen skal delvis erstatte nåværende utstillingsveksthus Palmehuset fra 1868 og Victoriahuset fra 1876, som ikke lenger ivaretar museets behov. Begge bygningene er fredet.

Universitetet i Oslo gjennomførte, i samarbeid med Statsbygg, en åpen arkitektkonkurranse høsten 1998, der utkastet "OASE 60o nord" tegnet av Stein Halvorsen Arkitekter AS ble kåret som vinner. I 2009 ga Kunnskapsdepartementet Statsbygg i oppdrag å prosjektere nytt veksthus, et prosjekt som ble stoppet i 2013 etter godkjent forprosjekt. I september 2015 fikk Statsbygg i oppdrag å utarbeide et nytt forprosjekt, basert på tidligere godkjent kostnadsramme.

I 2017 har to samspillskontrakter blitt underskrevet. Den ene gjaldt såkalt klimaskall - altså prosjektering av bæresystem og ytterkledning for utstillingsarealene, og gikk til Skandinaviska Glassystemer AB. Den andre gjaldt anlegg for klimatisering for energifangst og -gjenvinning og gikk til Gether AS. Ved gjennomføring vil disse entreprisene representere mer enn 40% av de kalkulerte entreprisekostnadene i prosjektet. Prosjektet har få referanseprosjekter av tilsvarende art i vårt klima, og Statsbygg har derfor sett det som viktig og nødvendig å få innovative leverandører med erfaring og spesialkompetanse med i planleggingen.

Nytt forprosjekt

Det nye forprosjektet baseres på konseptet for "OASE 60nord", men det visuelle uttrykket vil bli et annet på grunn av skjerpede krav til volum og inneklima. Veksthuset vil fremstå som transparente «kupler» med en foliemembran som ytterkledning. De ulike klimasonene skal inneholde plantemateriale fra hele verden, herunder store trær, og skal gi de besøkende et autentisk inntrykk av miljøet disse vokser i. Den største klimasonen (tropisk) er planlagt til nesten 2.000 m2 med 25 meter takhøyde. Dette vil kreve innovative løsninger for å ivareta krav til klimatisering og bærekraftig energibruk.

Fellesområdet, som skal ha innsyn til de ulike klimasonene, skal bl.a. inneholde vestibyle, kafé og undervisningsrom.

Prosjektet planlegges for en gjennomføringsmodell med delte entrepriser, men hvor det også legges til rette for omfattende leverandørprosjektering.

Byggeprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

"Sirkustomta"

0562 OSLO

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Brutto bygningsareal: Ikke fastlagt
Oppstart/ferdigstilling: -
Status: Forprosjektfase
Kostnadsramme: 495 mill. kr (prisnivå august 2015)
Prosjektnummer: 1018001

×